Monētu veikals šeit.

Slovēnija

Slovēnija uz katras no astoņām eiro monētām attēlojusi dažādus motīvus. Valsts nosaukums SLOVENIJA slovēņu valodā pamīšus ar zvaigznēm izvietots aplī uz katras eiro monētas nacionālās puses. Monētu tiražu pec gadiem varat apskatit šeit2 Eiro | € 2.00
Slovēnijas izcilākā dzejnieka siluetportrets, daži vārdi viņa rokrakstā no dzejoļa, kura daļa kļuvusi par Slovēnijas valsts himnu, un viņa vārds – France Prešeren (France Prešerens), gar monētas apmali lasāms uzraksts S L O V E N I J A.


1 Eiro | € 1.00
Protestanta Primoža Trubara (Primož Trubar) portrets. Rakstīšana bija viņa darbs, jo viņš sagatavoja pirmo slovēņu drukāto tekstu. Vārdi STATI IN OBSTATI nozīmē "izturēt un pastāvēt".

50 centu | € 0.50
Slovēnijas augstāko kalnu Triglavu (2 864 m) ar trijām virsotnēm slovēņi uzskatījuši par dažādu valsts vēsturē būtisku brīžu simbolu. Vārdi OJ TRIGLAV, MOJ DOM nozīmē "Ak, Triglav, manas mājas" (rinda no dzejoļa).


20 centu | € 0.20
Divi skaisti, jauni un rotaļīgi Lipicas zirgi – tie nav nedz sacīkšu, nedz armijas zirgi. Tiem patīk demonstrēt savu skaistumu parādēs.10 centu | € 0.10
Slovēnijas slavenākā arhitekta Jožes Plečnika (Jože Plečnik) neīstenotais Slovēnijas Parlamenta ēkas projekts, kurā viņš atspoguļo savu valsts tālākās neatkarības redzējumu. Vārdi KATEDRALA SVOBODE nozīmē "brīvības katedrāle".

5 centi | € 0.05
"Sējēja" tēlu bieži izmantojuši daudzi radoši mākslinieki. Simboliskā kustība, izsējot "sēklas" (25 zvaigznes atbilst Eiropas Savienības dalībvalstu skaitam brīdī, kad Slovēnijā tiks ieviests eiro), pārtop pa orbītām riņķojošu planētu tēlos, it kā sēklas turpinātu savu lidojumu gaisā.

2 centi | € 0.02
Sena "valdnieku akmens" (kāds tas izskatās mūsdienās) reljefs atspoguļo senu varas hierarhiskās organizācijas izpratnes simbolu Slovēnijā.1 cents | € 0.01
Baltais stārķis, kas ir sens dzimstības un ilgmūžības simbols, redzams uz pašlaik apgrozībā esošās 20 tolaru monētas (autors – Janezs Boļka (Janez Boljka)) un pārņemts kā simbolisks tēla turpinājums.